A knowledge area of a journalist
Here you can get information and tips for journalistic writing

Case Studies

כיתה ב - בית ספר צמרות - באר יעקב
 • 20 תלמידי כיתה ב' קיבלו משימות שבועיות במסגרת שיעור לשון. כל תלמיד כתב בעמוד שלו לפי נושאי המשימה: עליי, חוויה מפורים חוויות מהפרויקט ועוד..
 • התוצר: לכל תלמיד יודפס הדף שלו
 • תלמידי כיתה ה' ו ו' היו חלק מוועדת העיתון הבית ספרית
 • התוצר: 2 עיתונים תקופתיים
אפרתה – ירושלים
כיתות ו' – יסודי נהלל
 • 30 תלמידי כיתה ו' מביה"ס היסודי בנהלל כתבו במשך חודשיים עיתון בית ספרי במסגרת שיעור.

אילן : "ניכר כי הילדים מאוד נהנו מהממשק ומהדרך בה מפעילים אותו בכיתה. הנאתם על פי הדרך בה הם מציינים את זה בתגובותיהם נובעת מהחופש שניתן להם להביע את עצמם בדרכים מגוונות. בכך יוצר הממשק של העיתון הוראה מגוונת עם פתיחת במת ביטוי והצלחה לכל המשתתפים על פי כישרונותיהם".

אילן רמון כפר סבא
 • כיתה ט' כותבת עיתון באנגלית
 • כיתה ח' מעדכנת מחדשות בית הספר באופן שוטף באפליקציה. 

וועדת עיתון ייצרה עיתון בית ספרי.

חטיבת ביניים אילן רמון כוכב יאיר
שש-שנתי ויצו הדסים אבן יהודה
 • 10 חברי מערכת וועדת העיתון (כיתה ט') מפיקים עיתון דיגיטלי (PDF) כל שבועיים על נושא אחר כגון: שבוע בריאות, האנשים ה"שקופים" בביה"ס, פורים, אומנות ועוד
 • דוגמאות: (1 , 2 , 3)

1. PBL בספרות 

 • כיתה י' בבית הספר כצנלסון בכ"ס סיימו לימוד הספר "לילה אחד מרקוביץ'" ויצרו עיתון בו תיכננו, ניסחו וערכו תכנים מעניינים סביב נושא הספר.
 • לסיום הפרויקט הופק גיליון דיגיטלי שהוצג אף לשחקנים של המחזה בו צפו התלמידים.

2. PBL אנגלית (בהקמה)

 • פרויקט כתיבה שכבתי.
 • ש/יתוף פעולה בצוותים מעורבים לטובת הפאן החברתי-ערכי.

3. PBL באזרחות (בהקמה)

עדי : "התלמידים עברו תהליך שאיפשר חשיבה יצירתית. במבחן בסיום הפרוייקט ראינו שיפור באיכות הכתיבה"

תיכון כצנלסון - PBL בספרות