A knowledge area of a journalist
Here you can get information and tips for journalistic writing

Case Studies

כיתה ב - בית ספר צמרות - באר יעקב
 • 20 תלמידי כיתה ב' קיבלו משימות שבועיות במסגרת שיעור לשון. כל תלמיד כתב בעמוד שלו לפי נושאי המשימה: עליי, חוויה מפורים חוויות מהפרויקט ועוד..
 • התוצר: לכל תלמיד יודפס הדף שלו
 • תלמידי כיתה ה' ו ו' היו חלק מוועדת העיתון הבית ספרית
 • התוצר: 2 עיתונים תקופתיים
אפרתה – ירושלים
כיתות ו' – יסודי נהלל
 • 30 תלמידי כיתה ו' מביה"ס היסודי בנהלל כתבו במשך חודשיים עיתון בית ספרי במסגרת שיעור.

אילן : "ניכר כי הילדים מאוד נהנו מהממשק ומהדרך בה מפעילים אותו בכיתה. הנאתם על פי הדרך בה הם מציינים את זה בתגובותיהם נובעת מהחופש שניתן להם להביע את עצמם בדרכים מגוונות. בכך יוצר הממשק של העיתון הוראה מגוונת עם פתיחת במת ביטוי והצלחה לכל המשתתפים על פי כישרונותיהם".

אילן רמון כפר סבא
 • כיתה ט' כותבת עיתון באנגלית
 • כיתה ח' מעדכנת מחדשות בית הספר באופן שוטף באפליקציה. 

וועדת עיתון ייצרה עיתון בית ספרי.

חטיבת ביניים אילן רמון כוכב יאיר
שש-שנתי ויצו הדסים אבן יהודה
 • 10 חברי מערכת וועדת העיתון (כיתה ט') מפיקים עיתון דיגיטלי (PDF) כל שבועיים על נושא אחר כגון: שבוע בריאות, האנשים ה"שקופים" בביה"ס, פורים, אומנות ועוד
 • דוגמאות: (1 , 2 , 3)

1. PBL בספרות 

 • כיתה י' בבית הספר כצנלסון בכ"ס סיימו לימוד הספר "לילה אחד מרקוביץ'" ויצרו עיתון בו תיכננו, ניסחו וערכו תכנים מעניינים סביב נושא הספר.
 • לסיום הפרויקט הופק גיליון דיגיטלי שהוצג אף לשחקנים של המחזה בו צפו התלמידים.

2. PBL אנגלית (בהקמה)

 • פרויקט כתיבה שכבתי.
 • ש/יתוף פעולה בצוותים מעורבים לטובת הפאן החברתי-ערכי.

3. PBL באזרחות (בהקמה)

עדי : "התלמידים עברו תהליך שאיפשר חשיבה יצירתית. במבחן בסיום הפרוייקט ראינו שיפור באיכות הכתיבה"

תיכון כצנלסון - PBL בספרות
Atid JHS 7th-grade
Atid JHS 7th-grade students
Publication date 06.05.2020

Atid JHS 7th-grade students worked on English PBL (Project Based Learning). Each student chose her/his favorite subject and wrote an article describing it.

Ilan Ramon JHS Newspaper club
Publication date 06.05.2020

Ilan Ramon JHS Newspaper club wrote, edited and published an English Journal.

Ilan Ramon
Leśna Szkoła Puszczyk
Leśna Szkoła Puszczyk School
Publication date 06.05.2020

Leśna Szkoła Puszczyk School - Students at the Polish primary school published their school newspaper.