פורסם על ידי Appwizards LTD

מדיניות שמירה על פרטיות

10 January 2020

מדיניות שמירה על פרטיות "בורסה לנד"

1. כללי

י.נ. בורסה לנד בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר/אפליקציה") ח.פ. 515333789 המפעילה את אתר האינטרנט ואת האפליקציה "בורסה לנד" (להלן: "האתר/אפליקציה"), רואה חשיבות רבה בכיבוד הפרטיות של גולשים ושל משתמשים שנרשמו באתר/אפליקציה לקבלת שירותי החברה (להלן: "המשתמש/ים").

באתר ובאפליקציה מופעלים מנגנוני בקרה אוטומטיים ואנושיים שמטרתם לפקח על  שילוב תכנים בלתי הולמים וכי הגלישה באתר נעשית תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של "הגנה על הפרטיות". החברה שמה דגש רב על נושא הבטיחות באתר.

ההרשמה לאתר או לאפליקציה כרוכה במסירת/הזנת הפרטים הבאים:

 • שם פרטי + משפחה.
 • אישור המשתמש על היות המשתמש בגיר וכשיר משפטית (מעל גיל 18).
 • כתובת דואר אלקטרוני.
 • מספר טלפון ליצירת קשר.
 • 4 ספרות אחרונות של מספר זהות.
 • שם משתמש.

2. המידע הנאסף על המשתמש

מידע מזהה - בעת השימוש באתר/אפליקציה נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, ביצועיו באתר/אפליקציה, זכיותיו, תשלום עבור השתתפות בפעילות באתר/אפליקציה, פרטים ליצירת קשר בעת זכיה בפרס.

מידע בלתי מזהה - חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה את המשתמש אישית אלא מידע שנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטים וכיוצא בזה. מידע זה הוא לשימוש החברה ונשמר במערכת לצורך למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת.

3. רישום נתוני משתמש

כחלק מתהליך הרישום לשירותי החברה באתר או באפליקציה יש לספק פרטים אישיים, כנזכר לעיל, כמו גם בעת הרישום להשתתפות במשחקים באתר. הפרטים הללו הם פרטים נחוצים והחברה מקפידה לבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ובכלל זה, ההשתתפות במשחקים והעברת פרסים במקרה של זכיה.  

4. מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. ככל שמאגר המידע יכיל מידע שהינו מידע רגיש או פרטי כמשמעותו על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, החברה תרשום את המאגר בפנקס מאגרי המידע של הרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים ויופעל על פי כל דרישות הדין.

5. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את האתר על כל מסכיו, וכדי לספק את השירותים הניתנים על ידי החברה, לשפר את השירותים ואת התכנים הניתנים על ידי החברה לרבות לשנות או לבטל שירותים קיימים וכן כדי לשמור על קשר עם המשתמשים באמצעות רישום משתמש בפנייה לחברה באמצעות טופס צור קשר כדי שנוכל להגיב מהר יותר. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

6. דואר אלקטרוני

החברה תשלח למשתמשים מעת לעת דואר אלקטרוני לצורך מסירת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני בממשק ניהול החשבון באתר.

7. מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים ואת  המידע שנאסף על פעילותם  באתר/אפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • כאשר המשתמש זוכה בפרס, שיש לספק לו באמצעות צדדים שלישיים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הזכיה ומתן הפרס לזוכה;  
 • במקרה של מחלוקת משפטית בה המשתמש צד ואשר תחייב את חשיפת המידע;
 • במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע שנצבר עליו במערכת האתר/אפליקציה לצד שלישי;
 • אם המשתמש יבצע שימוש בלתי חוקי באתר או באפליקציה;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר/אפליקציה לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו.

8. Cookies

החברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות ולא רק,  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר/אפליקציה, ביצועי המשתמשים במשחקים השונים, אימות פרטים, וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9. אבטחה

כאמור החברה רואה חשיבות רבה באבטחת המידע האישי של המשתמשים ולכן באתר  ובאפליקציה יש תהליכים שונים אלקטרוניים, ניהוליים ואחרים שנועדו להבטיח את אבטחת המידע. כמו כן, תהליכים אלה נועדו לסייע למנוע גישה לא מורשית ולאפשר שימוש בצורה נכונה במידע שאנו אוספים באופן מקוון. החברה מצפינה את המידע שהיא אוספת באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית (SSL).

יובהר כי החברה אינה אוספת על המשתמש מידע רגיש, לרבות אינה שומרת את מספר כרטיס האשראי של המשתמש בעת תשלום לצורך השתתפות במשחק. בעת תשלום של משתמש באתר/אפליקציה, יפתח דף אינטרנטי של חברת "קרדיט-גארד", חברת הסליקה עמה התקשרה החברה (צד שלישי) והמשתמש יבצע את התשלום המבוקש ישירות לחברת הסליקה, על פי תנאי קנייה בטוחה, מבלי שמידע זה יעבור דרך החברה או ישמר אצלה. חברת הסליקה עמה התקשרה החברה מחויבת באבטחת מידע ובכל כללי שמירת המידע (אם נשמר) בהתאם לחוק. למען הסר ספק יודגש כי לחברה אין אחריות כלפי המשתמש בגין הפרטים שהוא מוסר לחברת הסליקה הנ"ל ולגבי תהליך סליקת כרטיס האשראי.

10. הסרה מהמאגר

משתמש שיבקש לחדול משימוש בשירותי החברה ולהסיר את כל נתוניו האישיים מהמאגר, יוכל לעשות כן באמצעות פניה לתיבת הדואר האלקטרוני support@bursaland.com והחברה מתחייבת למחוק את הפרטים האישיים של המשתמש, בתוך 7 ימי עסקים.

11. צור קשר

משתמש המעוניין לשלוח תגובות, ו/או לקבל הבהרות לגבי מדיניות פרטיות זו, יכול לשלוח דואר אלקטרוני עם שאלות או הערות לכתובת דואר אלקטרוני: support@bursaland.com.

 

 

עברית