חטיבת ביניים

אילן רמון כפר סבא

  • כיתה ט' כותבת עיתון באנגלית
  • כיתה ח' מעדכנת מחדשות בית הספר באופן שוטף באפליקציה. 
Undefined