פורסם על ידי Yaniv Morozovsky

כיתה ב - בית ספר צמרות - באר יעקב

10 August 2020
  • 20 תלמידי כיתה ב' קיבלו משימות שבועיות במסגרת שיעור לשון. כל תלמיד כתב בעמוד שלו לפי נושאי המשימה: עליי, חוויה מפורים חוויות מהפרויקט ועוד..
  • התוצר: לכל תלמיד יודפס הדף שלו
Undefined
Image: 
כיתה ב - בית ספר צמרות - באר יעקב
View Position: 
Left
Color: 

Video language:

Category: