פורסם על ידי Yaniv Morozovsky

בית ספר אפרתה

10 August 2020
  • תלמידי כיתה ה' ו ו' היו חלק מוועדת העיתון הבית ספרית
  • התוצר: 2 עיתונים תקופתיים
Undefined
Image: 
אפרתה – ירושלים
View Position: 
Right
Color: 

Video language:

Category: