פורסם על ידי Yaniv Morozovsky

כיתות ו' – יסודי נהלל

10 August 2020
  • 30 תלמידי כיתה ו' מביה"ס היסודי בנהלל כתבו במשך חודשיים עיתון בית ספרי במסגרת שיעור.

אילן : "ניכר כי הילדים מאוד נהנו מהממשק ומהדרך בה מפעילים אותו בכיתה. הנאתם על פי הדרך בה הם מציינים את זה בתגובותיהם נובעת מהחופש שניתן להם להביע את עצמם בדרכים מגוונות. בכך יוצר הממשק של העיתון הוראה מגוונת עם פתיחת במת ביטוי והצלחה לכל המשתתפים על פי כישרונותיהם".

Undefined
Image: 
כיתות ו' – יסודי נהלל
View Position: 
Left
Color: 

Video language:

Category: