פורסם על ידי Yaniv Morozovsky

אילן רמון כפר סבא

10 August 2020
  • כיתה ט' כותבת עיתון באנגלית
  • כיתה ח' מעדכנת מחדשות בית הספר באופן שוטף באפליקציה. 
Undefined
Image: 
אילן רמון כפר סבא
View Position: 
Left
Color: 

Video language: