מהדורת המובייל

שליחת הודעות

שליחת הודועות PUSH דרך המערכת למנויים במובייל.

פרסום כתבה בערוץ מובייל

פרסום כתבה חדשה אחרי יצירה של כתבה חדשה בערוץ המובייל

הוספת ערוץ חדש

הוספה ופרסום של ערוץ חדש לאפליקציה.