איזור ידע של עיתונאי
כאן תוכלו לקבל מידע וטיפים לכתיבה עיתונאית

הדרכה

החלפת תבנית
זמן 2:15 | תאריך פרסום 01.09.2019

החלפת תבנית לדף כולו ותיאור איך להחליף בתוך הדף, בלוקים. בלוק של טקסט לתמונה ובלוק של תמונה לטקסט.

הוספת כתבה חדשה לערוץ במובייל
זמן 3:09 | תאריך פרסום 01.09.2019

הוספת כתבה חדשה לערוץ הנבחר באפליקציה. 

הוספת ערוץ חדש
זמן 1:39 | תאריך פרסום 01.09.2019

הוספה ופרסום של ערוץ חדש לאפליקציה. 

הורדה והוספת עמודים לעיתון
זמן 1:17 | תאריך פרסום 01.09.2019

הוספה והורדה של עמודים בעיתון המודפס/PDF

החלפת כותרת ולוגו לעיתון
זמן 1:16 | תאריך פרסום 01.09.2019

החלפת כותרת ולוגו לעיתון המודפס/PDF מתוך ההגדרות של מערכת הניהול

ניהול משתמשים
זמן 2:48 | תאריך פרסום 01.09.2019

ניהול משתמשים במערכת מתוך ההגדות של מכרת הניהול

פרסום כתבה בערוץ מובייל
זמן 2:34 | תאריך פרסום 01.09.2019

פרסום כתבה חדשה אחרי יצירה של כתבה חדשה בערוץ המובייל

שליחת הודעות
זמן 2:12 | תאריך פרסום 01.09.2019

שליחת הודועות PUSH דרך המערכת למנויים במובייל.

User Permissions
User Permissions
Publication date 05.03.2020

This video explains how to define users and set their permissions

Upload newspaper title and logo
Publication date 05.03.2020

This video explains how to load a PDF title and logo