מהדורת ה PDF

PDF edition

ניהול משתמשים

ניהול משתמשים במערכת מתוך ההגדות של מכרת הניהול

החלפת כותרת ולוגו לעיתון

החלפת כותרת ולוגו לעיתון המודפס/PDF מתוך ההגדרות של מערכת הניהול

החלפת תבנית

החלפת תבנית לדף כולו ותיאור איך להחליף בתוך הדף, בלוקים. בלוק של טקסט לתמונה ובלוק של תמונה לטקסט.