איזור ידע של עיתונאי
כאן תוכלו לקבל מידע וטיפים לכתיבה עיתונאית

הדרכה

Change page template
Publication date 05.03.2020

This video explains how the editor can change a template of a page in the PDF edition

Add a mobile channel
Publication date 09.03.2020

This video explains how to add and define a channel in the mobile app

Add mobile article
Publication date 09.03.2020

This video explains how to add a mobile article into the app